Predstavitev društva

kdo smo in kaj počnemo

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE SLOVENSKA BISTRICA

Društvo rejcev drobnice Slovenska Bistrica je bilo ustanovljeno 18.decembra 1997, ko se je med posameznimi rejci na tem področju pokazal interes po združevanju. Ob sami ustanovitvi je društvo štelo 14 članov, ki pa je z leti naraščalo do današnjih 86 članov.
Društvo povezuje rejce in ljubitelje drobnice na celotnem območju Upravne enote Slovenska Bistrica (občine Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica), nekaj članov pa imamo tudi iz sosednjih občin.
Rejci društva redijo ovce jezersko solčavske pasme, jezersko solčavske pasme oplemenjena z romanovsko in od koz redijo burske in srnaste koze.
Med glavne naloge društva spada povezovanje članov, izobraževanje v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo, organizacija strokovnih ekskurzij v Sloveniji in tujini, promocija izdelkov iz mesa drobnice, mleka (sir, skuta) in volne ovc ter izmenjava izkušenj.
Društvo ima sedež na sedežu KKS Slovenska Bistrica.

 

Naslov in podatki:

Trgovska ulica 1
2310 Slovenska Bistrica
T: +386 (0)2 843 01 32
F: +386 (0)2 843 01 31
E: info@drobnica-sb.com
www.drobnica-sb.com
TRR: 04430-0000857497

Upravni odbor:

Stanka Pažek – predsednik
Andrej Mahorič – podpredsednik
Lucija Skledar – član
Jože Vovk – član
Marija Brdnik – član
Zvonko Drozg – član
Anton Brence – član
Marija Kresnik – strokovni tajnik in blagajnik

Člani nadzornega odbora

Franci Skledar – predsednik
Anton Obrovnik
Franc Janžič

Člani častnega razsodišča

Blažič Venčeslav – predsednik
Samo Rošer
Božidar Onič