ZAPISNIK 2. SESTANKA UO in NO

ZAPISNIK 2. SESTANKA UO in NO
18. junij, 2019 admin

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE

Slovenska Bistrica: 22.05.2019
SLOVENSKA BISTRICA
Trgovska ulica 1
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

 

 1. ZAPISNIK sestanka UPRAVNEGA ODBORA in NADZORNEGA ODBORA DRUŠTVA REJCEV DROBNICE SLOVENSKA BISTRICA

 

Zbrali smo se v sredo 22.05.2019 ob 16.00 uri v prostorih KSS Slovenska Bistrica – sejna soba.

 Sestanka so se udeležili: Stanka PAŽEK – predsednica, Marija KRESNIK – strokovna tajnica in blagajničarka, Lucija SKLEDAR – članica, Andrej MAHORIČ – podpredsednik, Jože VOVK – član, Majda BRDNIK – članica, Anton BRENCE – član, Zvonko DROZG – član, Franci SKLDAR – član NO.

Opravičili so se: Anton Obrovnik – član NO, Franc Janžič – član NO.

Predsednica je podala sledeči dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav,
 2. Pregled zapisnika zadnjega sestanka z dne 19.01.2019,
 3. Realizacija plana do maja 2019,
 4. Ekskurzija v juliju,
 5. Finančno  poročilo,
 6. Razno.

 

Ad1: Pozdrav predsednice. Ugotovili smo, da smo sklepčni.

Ad2: Izvedli smo vse sklepe zadnjega sestanka  19.01.2019, ki smo ga imeli po predavanju Marjete Ženko.

Ad3: Realizacija plana:

 • V januarju smo uspešno izvedli predavanje: Uspešna reja drobnice, Marjeta Ženko,
 • Občni zbor članov DRD Slovenska Bistrica v mesecu marcu na turistični kmetiji Jokl,
 • Volitve za novi štiri (4) letni mandat,
 • Darila za naše člane (brisače z logotipom našega društva),
 • Planirana ekskurzija v maju prestavljena na mesec julij.

Ad4: V juliju obisk kmetij – ogledi dobrih praks po naših krajih, Makole, Poljčane, ….

Ad5: Poročilo podala Marija Kresnik (AJPS,  blagajna,  članarine,…).

Ad6: Razno:

 • Sodelovanje naših rejcev na sejmu AGRA v Gornji Radgoni,
 • Sodelovanje na  PODOBAH  BISTRIŠKIH  DOMAČIJ s stojnico,
 • Jesenska strokovna ekskurzija,
 • Predstavitev osnutka posodobljene spletne strani DRD Slovenska Bistrica, Andrej Mahorič,
 • Izdelava novih članskih izkaznic, Andrej Mahorič,
 • Prošnje za donacije , Stanka Pažek.

Zaključek sestanka ob 17.30uri.  Naslednji sestanek  UO bo v mesecu septembru.

Zapisala:

Stanka Pažek – predsednica društva