VABILO NA OBČNI ZBOR 2019

VABILO NA OBČNI ZBOR 2019
21. maj, 2019 admin

Vabimo vas na 21. redni letni

OBČNI ZBOR DRUŠTVA REJCEV DROBNICE SLOVENSKA BISTRICA,
ki bo v PETEK, 1.03.2019, ob 18.00 uri na TURISTIČNI KMETIJI JOKL – IRENA JUHART, ČREŠNJEVEC 131 A, 2331 PRAGERSKO.

Dnevni red:

1. Pozdrav,

2. Izvolitev delovnega predsedstva; delovnega predsednika, overovatelja zapisnika, ter verifikacijske komisije.

3. Poročila organov društva za leto 2018:
– poročilo predsednice o delu društva
– finančno poročilo
– poročilo nadzornega odbora
– poročilo častnega razsodišča

4. Razprava po poročilih: potrditev poročil

5. VOLITVE

6. Program dela DRUŠTVA REJCEV DROBNICE SLOVENSKA BISTRICA za leto 2019

7. Beseda gostom

8. Razno

Prijave zbirava do ČETRTKA 28.02.2019

Marija Kresnik 031/649 014 in Stanka PAŽEK 031 649 017

Ob prihodu poravnate članarino za leto 2019 v višini 15 eur in večerjo za nečlane v višini 10 eur! Po zaključku uradnega dela bo sledila večerja ter prijeten zabaven večer ob živi glasbi!

VLJUDNO VABLJENI!

Vabljeni gosti:

  • KGZS KGZ PTUJ, direktor: Andrej REBERNIŠEK.-
  • Župan občine Slovenska Bistrica: dr. Ivan Žagar.
  •  Direktorica KMETIJSKE ZADRUGE Slovenska Bistrica: Karmen SADEK – PUČNIK.
  • Nataša UNUK – KGZS KGZ Ptuj; Selekcijska služba.
  • Mag. Marjeta ŽENKO – selekcionist za drobnico Zavod CELJE.
  • Tatjana PEVEC, univ. dipl. inž. agr. Zavod CELJE.
  • Predstavnik Društva rejcev drobnice CEKIN in HALOZE.
  • Marija SRBLIN – SOVEN d.o.o.,
  • Člani društva s partnerji.

Pripravila: Predsednica DRD Slovenska Bistrica
Stanislava PAŽEK, univ. dipl. inž. kmet.,
Specialistka za predelavo zelenjave in poljščin pri KGZ PTUJ