PROGRAM DELA DRD 2019!

PROGRAM DELA DRD 2019!
21. maj, 2019 admin

PROGRAM DELA DRUŠTVA REJCEV DROBNICE

Slovenska Bistrica ZA LETO 2019

Program dela je sestavil upravni odbor DRD na sestanku 19.01.2018

Upravni odbor DRD se je in se bo tudi to leto 2019 sestal, za vse preostale informacije bomo uporabili telefon in elektronsko pošto.

Planirane aktivnosti v letu 2019:

Načrtovana strokovna predavanja:

Je že bilo izvedeno v januarju na temo: REJA OVC IN KOZ predavateljica mag. MARJETA ŽENKO.

1. OBČNI ZBOR 2019 – 1.03.2019 21. OBČNI ZBOR TURISTIČNA KMETIJA JOKL

2. Ekskurzija znotraj društva: v mesecu maju bi obiskali 3 -4 kmetije oz. rejce PREDLOGI: Makole

3. Sodelovanje na Podobah bistriških domačij, S STOJNICO DRD SLOVENSKA BISTRICA, TO LETO V SLOVENSKI BISTRICI

4. Strokovna ekskurzija: v jesenskem času V MESECU OKTOBRU…
PREDLOGI: Savinjska dolina

5. Nabava reklamnega materiala…

6. Aktivna strokovna pomoč posameznikom, S STRANI KSS SLOVENSKA
BISTRICA…STROKOVNO SODELOVANJE S SVETOVALCI IN MARIJO
KRESNIK TER STANKO PAŽEK

7. Aktivno sodelovanje članov na Internetni strani DRD Slov. Bistrica –
OŽIVITEV SPLETNE STRANI http://www.drobnica.si

Spletna stran DRD, za katero skrbi Andrej MAHORIČ bo tudi to leto aktivna in bomo sproti dodajali vse aktivnosti…sprememba na spletni strani – člani UO in NO ter častno razsodišče.

8. Razno
Članske izkaznice – nabava novih plastificiranih članskih izkaznic s sistemom nalepk! NOVE NALEPKE – ANDREJ MAHORIČ!

DONACIJE DRUŠTVU DRD!!!

 

Predsednica:
Stanka PAŽEK, univ. dipl. inž. kmet.